Formularz email


Doradztwo Personalne

 

Profesjonalne doradztwo personalne – Zaawansowane metody i techniki rekrutacji i selekcji pracowników.

 

Znaczenie profesjonalnie i skutecznie przeprowadzonego procesu rekrutacji i selekcji pracowników w globalnym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest zdecydowanie ponadproporcjonalne do miejsca, jakie w nim zajmuje.

Staranny proces rekrutacji i selekcji personelu jest kluczem do sukcesu, gdyż właśnie od niego zależy, jakim potencjałem ludzkim dysponuje organizacja, jakie będą możliwości jego doskonalenia i rozwoju oraz poprawy jego efektywności.

W ramach doradztwa personalnego w zakresie profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników oferujemy Państwu następujące usługi:

 

I. Doradztwo Personalne –

Tworzenie Meta Profilów Kompetencyjnych TM

 

Meta Profil kompetencyjny służy określeniu wizerunku idealnego kandydata, przyjęciu właściwych kryteriów jego oceniania i wyboru odpowiednich metod i technik rekrutacji i selekcji personelu. Jego stworzenie wymaga analizy i oceny stanowiska pracy oraz opisu kompetencji pod kątem: wkładu (wiedza i umiejętności), procesu (sposobu działania, naturalnych zachowań) oraz pożądanych wyników (skuteczność działania procesu).

Problem wobec którego stają firmy, by stworzyć właściwy Profil Kompetencyjny / Kwalifikacyjny i zacząć podejmować trafne decyzje personalne jest taki, że należy wyjść daleko poza tradycyjną wiedzę z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii czy socjologii.

Meta Profil Kompetencyjny to coś więcej niż tradycyjnie pojmowany Profil Kompetencyjny / Kwalifikacyjny. Meta Profil Kompetencyjny bazuje na Meta Programach czyli filtrach poznawczych człowieka, które wpływają na to co nas motywuje, w jaki sposób się komunikujemy i ostatecznie w jaki sposób zachowujemy się w środowisku pracy.

Tworząc Meta Profil Kompetencyjny zaczynasz właściwie rozróżniać trzy substancje tworzące każdą kompetencje (wiedzę, umiejętności i talenty) i dzięki temu tworzycie właściwe warunki do podejmowania trafnych decyzji personalnych.

Jeżeli i Państwo są zainteresowani tym aspektem doradztwa personalnego i chcą stworzyć Meta Profile Kompetencyjne TM w swojej organizacji prosimy o kontakt  z nami tutaj >>

 

II. Doradztwo personalne –

Tworzenie Modeli of Excellence TM

 

 Model of Excellence TM odpowiada na następujące pytanie: “Jaka jest różnica między osobami które osiągają ponadprzeciętne wyniki na danym stanowisku w Twojej firmie od osób, które osiągają wyniki przeciętne lub nawet słabe?

Idea tworzenia Model of Excellence TM wychodzi z prostego założenia, że jeżeli dwie osoby wykonują tą samą prace i osiągają przy tym inne rezultaty to na pewnym etapie ich działania różnią się. Zatem musi istnieć różnica, która wywołuje różnicę.

Funkcją tworzenia Model of Excellence TM jest identyfikacja tej różnicy i właściwe jej wykorzystywanie w procesie profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi. Innymi słowy Model of Excellence TM pozwala odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie: „Jakie Mocne strony posiadają osoby, które najlepiej radzą sobie na danym stanowisku w Twojej firmie?

Już teraz łatwo wyobrazić sobie jakie przełomowe znaczenie ma ta wiedza w takich obszarach jak skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników czy podejmowanie decyzji o dalszych kierunkach awansu i rozwoju pracowniczego.

Dzięki Model of Excellence TM w jednej chwili firma zyskuje gotowy, precyzyjny szablon, dzięki któremu już wie: jakie osoby zatrudniać, awansować i w jakich kierunkach je rozwijać, by osiągały ponadprzeciętne wyniki w na danym stanowisku pracy.

Jeżeli i Państwo są zainteresowani tym aspektem doradztwa personalnego i chcą stworzyć Model of Excellence TM dla wybranych stanowisk pracy w swojej organizacji prosimy o kontakt z nami tutaj >>

 

III. Doradztwo personalne –

Meta Rekrutacja TM

 

 Odkąd najlepsi konsultanci w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi pozyskali wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, a zwłaszcza subtelnego procesu tworzenia przez każdego z nas „subiektywnej rzeczywistości” wiemy w jaki sposób wykorzystać tą wiedzę, by tworzyć Meta ogłoszenia o pracę, które zwrócą uwagę i skłonią do działania idealnych kandydatów i odstraszą tych, którzy nie pasują do wymogów stanowiska pracy.

To czego nauczyliśmy się od jednego z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi Michael’a Armstronga to to, że „Idealne ogłoszenie o pracę to takie, na które odpowiada jeden kandydat i to jest kandydat właściwy.”

Hołdując ten koncepcji, wykorzystując wiedzę na temat 3 potężnych procesów ludzkiego umysłu: procesu usuwania, uogólniania i wypaczania informacji, z których nieświadomie korzystamy każdego dnia, mając unikalną wiedzę w jaki sposób działa i jak świadomie kierować tym procesem nasi konsultanci przygotowują Meta ogłoszenia o pracę, dzięki którym firma dramatycznie zwiększa szanse otrzymania większej liczby podań o pracę od idealnych kandydatów i mniejszą liczbę podań od kandydatów którzy nie pasują do wymogów określonych w Meta Profilu KompetencjiTM.

Doradztwo personalne w ramach Meta Rekrutacji Personelu oszczędza Panstwa czas i zwiększa szansę pozyskania najbardziej wartościowych pracowników, ponieważ wykorzystuje najnowszą wiedzę i osiągnięcia w dziedzinie funkcjonowania ludzkiego umysłu.

Jeżeli i Państwo są zainteresowani tym aspektem doradztwa personalnego – fachowym wsparciem w zakresie Meta Rekrutacji Pracowników prosimy o kontakt  z nami tutaj >>  

 

IV. Doradztwo personalne –

Meta Pytania TM

 

 Ostatnio kilku z naszych klientów postawiło przed nami następujący cel: “chcę opanować sztukę zadawania pytań rekrutacyjnych i pytań kwalifikacyjnych, dzięki którym będę w stanie trafnie przewidywać przyszłe zachowania ludzi z którymi przeprowadzam rozmowę kwalifikacyjną.”

Naprawdę wiele już napisano na temat sztuki przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i zadawania pytań rekrutacyjnych czy kwalifikacyjnych od tych otwartych po sondujące, hipotetyczne czy te dotyczące zachowań.

Zagadnienie pytań nie dotyczy jednak ich nazwy czy rodzaju, a dotyczy ich skuteczności to znaczy trafnego przewidywania późniejszych zachowań osoby na danym stanowisku pracy czyli właściwej obsady stanowisk pracy. Zatem krytyczne staje się pytanie: czy istnieją pytania rekrutacyjne czy pytania kwalifikacyjne, które umożliwiają trafne przewidywania przyszłych sukcesów pracowników na stanowisku pracy?

Badania pokazują, że wartość predykcyjna rozmów kwalifikacyjnych jako narzędzia selekcji pracowników to tylko 18%. Dzieje się tak, ponieważ zadawane w trakcie wywiadów pytania rekrutacyjne koncentrują się głownie wokół wiedzy, umiejętności i doświadczenia, pomijając ten element kompetencji, który ostatecznie decyduje o sukcesach na stanowisku pracy jakim są talenty.

Doradztwo personalne a w ich ramach Meta Pytania TM to specjalnie zaprojektowane pytania rekrutacyjne, które łączą w sobie dotychczasową wiedzę na temat skuteczności zadawania pytań kwalifikacyjnych z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza unikalnej wiedzy na temat Meta Programów, to znaczy czynników, które decydują o motywacji, komunikacji i zachowaniu każdego człowieka w środowisku pracy.

Zatem jak bardzo ekscytująca staje się myśl, o posiadaniu umiejętności zadawania pytań rekrutacyjnych, dzięki którym łatwo i szybko zyskują Państwo wiedzę o pracowniku w takich obszarach jak m.in.: Czy dana osoba będzie motywowała się perspektywą marchewki czy kija? Czy będzie skutecznie wyznaczała cele, czy raczej skupiała się na potencjalnych problemach? Jak długo osoba pozostanie u nas w firmie? Po jakim czasie osoba może zacząć szukać innej pracy i dlaczego? Czy lubi pracować w stałym środowisku pracy czy raczej poszukuje zmian i nowych wyzwań – jeśli tak jak często i jakich? Na ile dostosuje się do reguł panujących w naszej firmie, a na ile będzie z nimi walczyła? W jaki sposób przełożony powinien przekazywać jej polecenia i wyznaczać zadania? W jaki sposób skutecznie wpływać na jej motywację i zaangażowanie? Czy będzie z całych sił dążyła do realizacji wyznaczonych celów? Czy będzie dobrze współpracowała w zespole? Czy będzie dobrym managerem i czy będzie skłonna uznać przywództwo innej osoby? Czy będzie potrafiła skutecznie podejmować decyzje? Czy będzie skłonna do rozwoju? Na jakich aspektach skupi się najbardziej w pracy? W jaki sposób najskuteczniej przekonywać ją do swoich argumentów? I wiele wiele więcej.

Sekret skuteczności i potęgi Meta Pytań TM w ramach Doradztwa personalnego wynika z jednego znaczącego elementu. Ich konstrukcja pozwala skupiać się nie tylko na zawartości odpowiedzi i przed wszystkim na jej strukturze. To pozwala trafnie przewidywać zachowania osób w środowisku pracy.

Meta Pytania TM są tak wartościowe, ponieważ mogą być wykorzystane nie tylko w trakcie procesu selekcji, mogą także wykorzystywane w bieżącym zarządzaniu przez każdego managera, który zgadza się, że może jeszcze skuteczniej zarządzać swoimi ludźmi.

Jeżeli i Państwo są zainteresowani tym aspektem doradztwa personalnego – Meta Pytaniami TM i chcą wykorzystywać je w swojej firmie prosimy o kontakt z nami tutaj >>  

 

V. Doradztwo personalne –

Meta selekcja TM

 

 Skuteczna Selekcja pracowników to zespół działań mający na celu wybranie – według kryteriów efektywnej obsady danego stanowiska pracy – odpowiedniego kandydata spośród określonej grupy osób.

Doradztwo personalne w ramach Meta Selekcji Personelu to coś więcej niż selekcja pracowników, to profesjonalna usługa skierowana do firm pragnących skutecznie zbadać potencjał kandydatów według kryteriów zdefiniowanych w Meta Profilu Kompetencyjnym TM.

Doradztwo personalne w ramach Meta Selekcji Pracowników gwarantuje najwyższą wartość predykcyjną, ponieważ w jej trakcie konsultanci skupiają się nie tylko na elementach wkładu (wiedzy i umiejętności) kandydatów jak również najważniejszego kryterium decydującego o sukcesach pracownika na stanowisku pracy to znaczy elementach procesu (jego talentach to znaczy naturalnych zachowaniach, które osoba przejawia w środowisku pracy).

Doradztwo personalne w ramach Meta Selekcji Personelu składa się z następujących etapów:

 1. Stworzenie Meta Profilu Kompetencyjnego TM;
 2. Zaawansowana selekcja pracowników z wykorzystaniem Meta Pytań TM;
 3. Raport dla organizacji i podjęcie decyzji.

Najważniejsze korzyści dla Pracodawcy z wykorzystania Doradztwa personalnego w ramach Meta Selekcji Personelu:

 • Znaczna oszczędność czasu i pieniędzy pracodawcy związana z przeprowadzeniem procesu selekcji pracowników oraz uniknięciem kosztów związanych z błędnymi decyzjami personalnymi;
 • Dostarczenie nowoczesnego know how do firmy na temat tworzenia profesjonalnych wymagań stanowiska pracy: Meta Profilu Kompetencyjnego TM;
 • Wysoka wartość predykcyjna i skuteczność selekcji personelu dzięki wykorzystywaniu: unikalnej wiedzy na temat Meta Programów, Meta Profilu Kompetencyjnego TM oraz Meta Pytań TM;
 • Niezwykle skuteczna, profesjonalna i kompleksowa ocena kompetencji w trzech najważniejszych obszarach decydujących o sukcesach na stanowisku pracy: wkładu (wiedza i umiejętności), procesu (sposobu działania, naturalnych zachowań) oraz pożądanych wyników (skuteczność działania procesu);
 • Unikalna możliwość zdobycia wiedzy na temat przewidywalnych zachowań osób w takich obszarach jak m.in.: Czy dana osoba będzie motywowała się perspektywą marchewki czy kija? Czy będzie skutecznie wyznaczała cele, czy raczej skupiała się na potencjalnych problemach? Jak długo osoba pozostanie u nas w firmie? Po jakim czasie osoba może zacząć szukać innej pracy i dlaczego? Czy lubi pracować w stałym środowisku pracy czy raczej poszukuje zmian i nowych wyzwań – jeśli tak jak często i jakich? Na ile dostosuje się do reguł panujących w naszej firmie, a na ile będzie z nimi walczyła? W jaki sposób przełożony powinien przekazywać jej polecenia i wyznaczać zadania? W jaki sposób skutecznie wpływać na jej motywację i zaangażowanie? Czy będzie z całych sił dążyła do realizacji wyznaczonych celów? Czy będzie dobrze współpracowała w zespole? Czy będzie dobrym managerem i czy będzie skłonna uznać przywództwo innej osoby? Czy będzie potrafiła skutecznie podejmować decyzje? Czy będzie skłonna do rozwoju? Na jakich aspektach skupi się najbardziej w pracy? W jaki sposób najskuteczniej przekonywać ją do swoich argumentów? I wiele wiele więcej.

Jeżeli i Państwo są zainteresowani tym aspektem doradztwa personalnego – Meta Selekcją TM Pracowników prosimy o kontakt z nami tutaj >>  

 

VI. Doradztwo personalne –

Pogotowie selekcyjne TM

 

 Pogotowie selekcyjne w ramach Doradztwa personalnego to nowatorska usługa skierowana do wszystkich firm, pragnących uzyskać błyskawiczne wsparcie wykwalifikowanych ekspertów w zakresie badania potencjału pracowniczego wybranych kandydatów.

W ramach tej usługi doradztwa personalnego nasi konsultanci, w ciągu 24 h od podpisania umowy, przeprowadzą selekcję wybranych kandydatów i przekażą Państwu gotowy raport na temat potencjału badanych kandydatów. Raport ten zawierać będzie również ranking kandydatów uwzględniający wymagania określone w Meta Profilu Kompetencyjnym TM.

Doradztwo personalne w ramach Pogotowia Selekcyjnego składa się z następujących etapów:

 1. Podpisanie umowy;
 2. Stworzenie Meta Profilu Kompetencyjnego TM;
 3. Zaawansowana selekcja personelu z wykorzystaniem Meta Pytań TM;
 4. Raport dla organizacji i podjęcie decyzji.

Najważniejsze korzyści dla Pracodawcy z wykorzystania Doradztwa personalnego w ramach Pogotowia Selekcyjnego:

 • Błyskawiczna (w ciągu 24 godzin od podpisania umowy) informacja na temat potencjału badanych kandydatów;
 • Znaczna oszczędność czasu i pieniędzy pracodawcy związana z przeprowadzeniem procesu selekcji personelu oraz uniknięciem kosztów związanych z błędnymi decyzjami personalnymi;
 • Dostarczenie nowoczesnego know how do firmy na temat tworzenia profesjonalnych wymagań stanowiska pracy: Meta Profilu Kompetencyjnego TM;
 • Wysoka wartość predykcyjna i skuteczność selekcji pracowników dzięki wykorzystywaniu: unikalnej wiedzy na temat Meta Programów, Meta Profilu Kompetencyjnego TM oraz Meta Pytań TM;
 • Niezwykle skuteczna, profesjonalna i kompleksowa ocena kompetencji w trzech najważniejszych obszarach decydujących o sukcesach na stanowisku pracy: wkładu (wiedza i umiejętności), procesu (sposobu działania, naturalnych zachowań) oraz pożądanych wyników (skuteczność działania procesu);
 • Unikalna możliwość zdobycia wiedzy na temat przewidywalnych zachowań osób w takich obszarach jak m.in.: Czy dana osoba będzie motywowała się perspektywą marchewki czy kija? Czy będzie skutecznie wyznaczała cele, czy raczej skupiała się na potencjalnych problemach? Jak długo osoba pozostanie u nas w firmie? Po jakim czasie osoba może zacząć szukać innej pracy i dlaczego? Czy lubi pracować w stałym środowisku pracy czy raczej poszukuje zmian i nowych wyzwań – jeśli tak jak często i jakich? Na ile dostosuje się do reguł panujących w naszej firmie, a na ile będzie z nimi walczyła? W jaki sposób przełożony powinien przekazywać jej polecenia i wyznaczać zadania? W jaki sposób skutecznie wpływać na jej motywację i zaangażowanie? Czy będzie z całych sił dążyła do realizacji wyznaczonych celów? Czy będzie dobrze współpracowała w zespole? Czy będzie dobrym managerem i czy będzie skłonna uznać przywództwo innej osoby? Czy będzie potrafiła skutecznie podejmować decyzje? Czy będzie skłonna do rozwoju? Na jakich aspektach skupi się najbardziej w pracy? W jaki sposób najskuteczniej przekonywać ją do swoich argumentów? I wiele wiele więcej.

Jeżeli i Państwo są zainteresowani tym aspektem doradztwa personalnego – Pogotowiem Selekcyjnym TM prosimy o kontakt z nami tutaj >>

 

VII. Doradztwo personalne –

Meta Assessment Centre TM

Kiedy myślimy o jednej najważniejszej rzeczy, której jako konsultanci nauczyliśmy się od Michael’a Armstronga jednego z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie zarządzania kadrami na temat Assessment Center to to, że “Metoda Assessment Center jest najlepszą pośród znanych metod doboru (…) prowadzi również do rozwoju kandydatów i innych uczestników procesu oceny, pośrednio więc również organizacji”. Potwierdzają to wyniki badan, które dają metodzie Assessment Center najwyższą to znaczy 66% wartość predykcyjną.

Tradycyjne Assessment Centre to zbiór różnorakich technik testowych, symulacyjnych, gier kierowniczych, różnych rodzajów wywiadów prowadzonych przez wyszkolonych asesorów, służących wielowymiarowej, zintegrowanej procedurze oceny przydatności kandydata w procesie selekcji pracowników.

Meta Assessment Centre w ramach Doradztwa personalnego to zaawansowana usługa selekcyjna która łączy w sobie dotychczasową wiedzę na temat procesu zintegrowanej oceny z najnowszą wiedzą na temat Meta Programów to znaczy naturalnych, nieświadomych filtrów wpływających na to co ludzi motywuje, jak się komunikują i jak się zachowują w środowisku pracy. Z pomocą tej wiedzy opracowaliśmy udoskonaloną procedurę badania potencjału pracowniczego w trakcie badania Meta Assessment Centre.

Dynamic Method of Estimate of Behavior bo o tym mówimy to niezwykle skuteczna metodologia oceny ludzkiego potencjału, ponieważ eliminuje dotychczasowe błędy i fałszywe przekonania asesorów w tradycyjnym Assessmment Center i wprowadza zasady i techniki obserwacji i interpretacji ludzki zachowań oparte na najnowszej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka.

Doradztwo personalne w ramach Meta Assessment Centre TM opiera się na następujących założeniach:

 1. Ludzkie zachowanie jest w pełni kontekstowe to znaczy ludzie będą różnie zachowywać się w różnych kontekstach;
 2. Jeden asesor powinien w każdym ćwiczeniu oceniać wszystkie badane osoby, ponieważ wtedy właściwie dostrzega konteksty i może zinterpretować zachowanie badanych osób;
 3. Proces Meta Assessment Centre powinien być pozbawiony sztywnego harmonogramu i być elastyczny, a ilość ćwiczeń i ich kolejność powinna być na bieżąc modyfikowana, ponieważ wtedy możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości informacji na temat zachowania badanych osób;
 4. Badanie Meta Assessment Centre to dynamiczny proces interakcji pomiędzy trzema głównymi grupami aktorów biorących udział w ocenie: uczestnicy, asesorzy, trener prowadzący.
 5. Poszczególne ćwiczenia wchodzące w skład Meta Assessment Centre TM powinny być zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej interaktywne, ponieważ to pozwala na dostrzeganie wielu kontekstów i ocenę wielu wymiarów kompetencji w jednym ćwiczeni.
 6. W ramach całego procesu zintegrowanej oceny asesorzy muszą kompetentnie rozróżniać wiedzę, umiejętności i talenty badanych osób, ponieważ tylko wtedy możemy właściwie ocenić ich potencjał i przywidzieć ich przyszłe zachowania w miejscu pracy.

Proces Meta Assessment Centre w ramach Doradztwa personalnego składa się z następujących etapów:

 1. Stworzenie Meta Profilu Kompetencyjnego TM;
 2. Zaprojektowanie odpowiednich ćwiczeń;
 3. Ustrukturyzowany wywiad z wykorzystaniem Meta Pytań TM;
 4. Sesja Meta Assessment Centre;
 5. Raport dla organizacji i podjęcie decyzji.

Najważniejsze korzyści dla Pracodawcy z wykorzystania Meta Assessment Centre w ramach Doradztwa personalnego:

 • Kompleksową ocenę potencjału pracowniczego wybranych kandydatów;
 • Możliwość zweryfikowania potencjału pracowniczego do pełnienia różnych ról: Handlowiec; Finansista; Specjalista; Manager; Przywódca.
 • Znaczna oszczędność czasu i pieniędzy pracodawcy związana z przeprowadzeniem procesu Assessment Centre oraz uniknięciem kosztów związanych z błędnymi decyzjami personalnymi;
 • Dostarczenie nowoczesnego know how do firmy na temat tworzenia profesjonalnych wymagań stanowiska pracy: Meta Profilu Kompetencyjnego TM;
 • Wysoka wartość predykcyjna i skuteczność selekcji pracowników, dzięki wykorzystywaniu: unikalnej wiedzy na temat Meta Programów, Meta Profilu Kompetencyjnego TM; Meta Pytań TM oraz Dynamic Method of Estimate of Behavior  TM;
 • Niezwykle skuteczna, profesjonalna i kompleksowa ocena kompetencji w trzech najważniejszych obszarach decydujących o sukcesach na stanowisku pracy: wkładu (wiedza i umiejętności), procesu (sposobu działania, naturalnych zachowań) oraz pożądanych wyników (skuteczność działania procesu);
 • Unikalna możliwość zdobycia wiedzy na temat przewidywalnych zachowań osób w takich obszarach jak m.in.: Czy dana osoba będzie motywowała się perspektywą marchewki czy kija? Czy będzie skutecznie wyznaczała cele, czy raczej skupiała się na potencjalnych problemach? Jak długo osoba pozostanie u nas w firmie? Po jakim czasie osoba może zacząć szukać innej pracy i dlaczego? Czy lubi pracować w stałym środowisku pracy czy raczej poszukuje zmian i nowych wyzwań – jeśli tak jak często i jakich? Na ile dostosuje się do reguł panujących w naszej firmie, a na ile będzie z nimi walczyła? W jaki sposób przełożony powinien przekazywać jej polecenia i wyznaczać zadania? W jaki sposób skutecznie wpływać na jej motywację i zaangażowanie? Czy będzie z całych sił dążyła do realizacji wyznaczonych celów? Czy będzie dobrze współpracowała w zespole? Czy będzie dobrym managerem i czy będzie skłonna uznać przywództwo innej osoby? Czy będzie potrafiła skutecznie podejmować decyzje? Czy będzie skłonna do rozwoju? Na jakich aspektach skupi się najbardziej w pracy? W jaki sposób najskuteczniej przekonywać ją do swoich argumentów? I wiele wiele więcej.

Jeżeli i Państwo są zainteresowani badaniem potencjału pracowniczego z wykorzystaniem Meta Assessment Centre TM w ramach Doradztwa personalnego prosimy o kontakt z nami tutaj >>

 

Leave a Reply


eight + 8 =

Szkoliliśmy managerów z 6 krajów:
Darmowe szkolenie video
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne szkolenie video:Aby je otrzymać, wypełnij poniższy formularz:
Imię:
Subskrybuj Stronę
Subskrybuj stronę i otrzymuj mnóstwo darmowych materiałów!

Subskrybuj stronę przez RSS

Co to jest RSS?

Facebook Twitter Blip

Najbliższe szkolenia
Testimonials

Ałła Witwicka-Dudek

Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek
Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

We współczesnym Internecie można znaleźć mnóstwo portali, stron, informacji i porad na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy, specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Niestety nie zawsze są...

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Warsztat trenerski oraz praktyczne doświadczenie Przemysława Waltera pozwalają wprowadzać na polski rynek najskuteczniejsze narzędzia i strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz własną karierą zawodową.
Polecam jego szkolenia wszystkim managerom, specjalistom i...

dr Jolana Jasińska
Adiutkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

więcej

Publikacje naszych trenerów
Publikacje naszych trenerów
Premium Wordpress Plugin