Formularz email


Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników

 

Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników TM

Poznaj sprawdzone rozwiązania i narzędzia diagnozowania talentów bez testów i naucz się jak zatrudniać, pozyskać zaangażowanie i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników!

Najbliższy termin: 27-28.02.2018 r, Wrocław

Najbliższy termin: 27-28.03.2018 r, Warszawa

Najbliższy termin: 24-25.04.2018 r, Wrocław

 

Wprowadzenie

 

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówSzkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ to kompletny, praktyczny i jeden z najbardziej zaawansowanych narzędziowo warsztatów, który uczy jak skutecznie diagnozować Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty)  bez używania testów i kwestionariuszy osobowości.

W opinii ekspertów: “To jedno z najbardziej praktycznych szkoleń, które oferuje sprawdzone rozwiązania i narzędzia jak zatrudniać, pozyskać zaangażowanie i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników.”

Do tej pory w szkoleniu tym wzięło udział blisko 1000 profesjonalistów z takich firm jak m.in.: Impel Cleaning Sp. z o.o., Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o., LG Innotek, Delphi Poland, Provident Polska S.A., Sanitec Koło Sp. z o.o., Daicel Safety Systems Europe Sp z o.o, PMPoland SA, Polpharma S.A., Cooper-Standard Automotive Inc i wielu, wielu innych.

Metodologia Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ to kompletny system, który łączy najnowsze odkrycia z dziedziny zarządzania, psychologii, neurologii oraz lingwistyki. Posiada solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne. Opiera się na ponad 20 letnich, międzynarodowych badaniach Instytutu Gallupa oraz Industrial Training Research Unit na Uniwersytecie Cambridge, które jako pierwsze pozwoliły stworzyć efektywne modele zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywane przez czołowe firmy na świecie, których skuteczność potwierdzają rzetelne badania ilościowe i jakościowe.

Badania te udowodniły, że jedna zmienna – możliwość wykorzystywania przez pracowników w pracy swoich mocnych stron, jest kluczowym czynnikiem, który ujawnia największą korelację z sukcesami przedsiębiorstw na rynku w takich obszarach jak: wzrost dochodów, wzrost produktywności, wzrost satysfakcji klientów i zmniejszenie fluktuacji kadr.

W firmach, w których pracownicy mają możliwość wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron:

 • aż o 50% zmniejszyła się fluktuacja kadr;
 • aż o 38% wzrosła produktywności pracowników i zespołów;
 • aż o 44% wzrosła satysfakcja klientów.

Zła wiadomość jest jednak taka, że obecnie tylko 2/10 pracowników ma możliwość wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron. Co gorsze, mniej niż 25% pracowników twierdzi, że przełożony rozmawiał z nimi kiedykolwiek na temat ich mocnych stron.

To trzeba zmienić. Jeśli dołączysz do tej wąskiej grupy 2/10 osób i upoważnisz Siebie i innych, by stać się Liderem Nowej Generacji, katalizatorem, który potrafi diagnozować mocne strony i stwarza ludziom możliwość ich wykorzystywania, Ty i Twoja firma zyskacie – zwiększycie produktywność, przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji z pracy.

Rewolucja w efektywnym wykorzystywaniu potencjału pracowniczego zaczyna się z Tobą!

 

Czym wyróżnia się to szkolenie od tradycyjnych szkoleń z rekrutacji i selekcji pracowników?

 

Szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ to coś więcej niż tradycyjna wiedza, umiejętności i narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników. To kompletny system i zestaw praktycznych narzędzi umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji w procesie zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników.

Do tej pory, aby profilować osobowość kandydatów/pracowników/klientów i przewidywać ich zachowania w środowisku pracy firmy zmuszone były korzystać z różnych testów i kwestionariuszy osobowości. Problem z testami to z jednej strony ogromne koszty ich wdrożenia i stosowania, a z drugiej strony brak uwzględniania w ich wynikach naturalnej elastyczności przejawiającej się w zmianach zachowania ludzi w zależności od kontekstu. To doprowadza do szufladkowania ludzi i nadawania im sztywnych etykietek. Nic dziwnego, że wielu profesjonalnych managerów i specjalistów kwestionuje wyniki testów jako mało wiarygodne i mało praktyczne do zastosowania w biznesie. Ci ludzie często wolą polegać jedynie na swojej intuicji i przeczuciach podejmując decyzje o zatrudnianiu, awansowaniu i rozwoju pracowników.

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówTeraz, dzięki wyjątkowemu połączeniu najnowszej wiedzy i odkryć z dziedziny zarządzania, psychologii, neurologii i lingwistyki po raz pierwszy masz możliwość skutecznie profilować osobowość, diagnozować 48 Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) i przewidywać zachowania pracowników w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanemu zestawowi pytań i zasad interpretowania wzorców komunikacyjnych, które można stosować w trakcie zwykłej konwersacji, dowolnej rozmowy z pracownikiem czy specjalnie przeprowadzonemu procesowi rekrutacji i selekcji pracowników.

Model badania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) powstał na początku lat 70 ubiegłego stulecia. Wyrasta on przede wszystkim z dokonań Carla Junga który zajmował się rekonstruowaniem kategorii reprezentowanych przez różnych ludzi, by umożliwić przewidywanie ich osobowości i zachowań. Obecnie metodologię diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania i podejmowania na ich podstawie decyzji o zatrudnianiu, awansowaniu i rozwoju pracowników wykorzystują managerowie z 26 krajów w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Australii, Japonii czy Chin.

 

Kto najbardziej skorzysta z udziału w szkoleniu Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™?

 

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników1. Właściciele firm, Dyrektorzy, Managerowie, Specjaliści:

 • Dowiedz się jak podejmować prawidłowe decyzje o zatrudnianiu, awansowaniu i rozwoju pracowników, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i maksymalizować osiąganie celów indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych.
 • Naucz się jak zatrudniać, pozyskać zaangażowanie i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników.
 • Zacznij trafnie przewidywać zachowania pracowników w środowisku pracy i efektywnie przydzielać zadania, wydawać polecenia i wpływać na ich motywację.
 • Zwiększ produktywność pracowników i zmniejsz fluktuację kadr, dzięki właściwemu wykorzystaniu ich mocnych stron.
 • Dowiedz się jak przewidywać i zmniejszać opór pracowników podczas wdrażania zmian w organizacji.

 

2. Rekruterzy, Head Hunterzy, Pracownicy i Specjaliści HR:

 • Naucz się jak profilować osobowość i diagnozować potencjał kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji oraz oceny pracowników.
 • Poznaj kompletny i praktyczny proces Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników umożliwiający przyciąganie i zatrudnianie najbardziej dopasowanych pracowników.
 • Zaczniesz korzystać z tych samych, najbardziej zaawansowanych narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników wykorzystywanych przez czołowych specjalistów na świecie.

 

3. Doradcy zawodowi, Pośrednicy pracy, Terapeuci, Nauczyciele oraz Coachowie:

 • Naucz się jak diagnozować potencjał swoich klientów, pomagaj im zyskać właściwą Samoświadomość i skutecznie doradzaj im w wyborze najlepszej firmy i pracy dla Nich.

 

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników4. Liderzy:

 • Zrozumiesz jak Wewnętrzne Wzorce Zachowania wpływają na emocje, sposób oceny, styl komunikacji, motywację i zachowania poszczególnych osób w zespole i środowisku pracy.
 • Dowiesz się jak dobierać osoby do zespołu, aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie i możliwości osiągania założonych celów.
 • Naucz się jak efektywnie wykorzystywać różnice między ludźmi, by maksymalizować produktywności i osiąganie wyników całego zespołu.
 • Jak skutecznie zapobiegać konfliktom w zespole i redukować tarcia między poszczególnymi pracownikami.

 

5. Osoby indywidualne:

 • Zdiagnozujesz swoje Wewnętrzne Wzorce Zachowania i zrozumiesz ich wpływ na Twoje zachowania w życiu osobistym i zawodowym.
 • Dowiedz się jak efektywnie wykorzystywać swoje mocne strony, by zagwarantować sobie największy możliwy wpływ w najdłuższym możliwym czasie.
 • Wyjdziesz ze szkolenia wypełniony wiedzą, głębokim zrozumieniem swojej unikalnej wartości oraz konkretnym planem jak osiągać bezpośredni wpływ w każdej dziedzinie życia wykorzystując swój naturalny potencjał.

 

Cele szkolenia:

 

 • Nabycie umiejętności i postaw do samodzielnego profilowania osobowości, diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) i przewidywania zachowań pracowników w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości.
 • Opanowanie kompletnego procesu oraz narzędzi Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ umożliwiających przyciąganie do firmy i zatrudnianie najbardziej dopasowanych pracowników.
 •  Nabycie praktycznych umiejętności efektywnego diagnozowania i wykorzystywania różnic między ludźmi, i wykorzystywanie tej wiedzy do budowania zespołów osiągających ponadprzeciętne wyniki, podnoszenia produktywności indywidualnych pracowników i maksymalizowania osiągnięć na poziomie jednostki, zespołów i całej organizacji.
 • Poznanie spójnych modeli zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników, których skuteczność znajduje oparcie w rzetelnych badania ilościowych i jakościowych na całym świecie.
 • Zyskanie głębokiego zrozumienia swojego potencjału oraz stworzenie planu jak prawidłowo wykorzystywać go, by osiągać bezpośredni wpływ w każdej dziedzinie życia.

 

 

Program szkolenia:

 

Moduł I

Zasady zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników wykorzystywane przez czołowych managerów i specjalistów na świecie.

 • Dlaczego czołowi managerowie i specjaliści na świecie diagnozują Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty)?
 • Charakterystyka najlepszych pracowników, których w pierwszej kolejności powinna zatrudniać każda organizacja.
 • 3 krytyczne błędy rekruterów, które sprawiają, że aż 80% pracowników pracuje dzisiaj w niewłaściwych firmach lub na niewłaściwych stanowiskach pracy.
 • Czym różnią się umiejętności od Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów)?
 • Zasady zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników wykorzystywane przez czołowe firmy na świecie.

 

Moduł II

Praktyczne ćwiczenie: W trakcie symulacji procesu rekrutacji i selekcji pracowników uczestnicy nabędą umiejętności wyboru i stosowania najskuteczniejszych pytań rekrutacyjnych.

 • Przegląd najskuteczniejszych pytań selekcyjnych, od pytań biograficznych, sondujących po hipotetyczne i odwołujące się do zachowań.
 • Określenie zalet i wad każdego typu pytań.
 • Wartość predykcyjna i użyteczność poszczególnych pytań rekrutacyjnych, w procesie oceny kompetencji i diagnozowania potencjału pracowniczego.
 • Praktyczne wykorzystywanie najskuteczniejszych pytań rekrutacyjnych w procesie selekcji pracowników.

 

Moduł III

Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) – NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK, na którym opierają proces rekrutacji i selekcji pracowników czołowi managerowie i specjaliści na świecie.

 • Przegląd teorii osobowości.
 • Jak definiują Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) czołowi managerowie i specjaliści na świecie?
 • Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) i ich wpływ na procesy myślenia, oceny, komunikacji, motywacji i zachowania pracowników w środowisku pracy.

 

Moduł IV

Praktyczne ćwiczenia: W trakcie licznych symulacji rozmów rekrutacyjnych trwających cały dzień uczestnicy nauczą się jak skutecznie profilować osobowość, diagnozować Wewnętrzne Wzorce Zachowania i przewidywać zachowania pracowników w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości.

 • Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówCharakterystyka 48 Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów).
 • Meta Pytania TM – specjalnie zaprojektowany zestaw pytań rekrutacyjnych, umożliwiający profilowanie osobowości i diagnozowanie Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości.
 • Wzorce identyfikacji Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) – Zasady interpretowania odpowiedzi umożliwiające trafne profilowanie osobowości oraz diagnozę Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w trakcie zwykłej konwersacji, dowolnej rozmowy z pracownikiem czy specjalnie przeprowadzonemu procesowi rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Zaawansowane symulacje diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w procesie Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników.

 

Moduł V

Kompletny proces Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™

 • Przegląd najskuteczniejszych metod i technik rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Kompletna procedura Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™.
 • Wybór i optymalizacja metod i technik Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ w zależności od wymagań osobowych stanowiska pracy.

 

Moduł VI

Praktyczne ćwiczenia: Podczas licznych symulacji procesu rekrutacji i selekcji pracowników uczestnicy nabędą zaawansowane umiejętności diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w dokumentach aplikacyjnych, w zwykłej rozmowie czy na odległość zanim formalnie spotkają się z kandydatem lub pracownikiem.

 • Zastosowanie Analizy Predykatów (TM) do diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w dokumentach aplikacyjnych.
 • Zastosowanie Analizy Predykatów (TM) do diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) podczas zwykłej konwersacji z kandydatem lub pracownikiem.
 • Zastosowanie Ukrytej Analizy Predykatów (TM) do diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) na odległość, na długo zanim spotkamy się z kandydatem lub pracownikiem podczas formalnego procesu rekrutacji i selekcji pracowników.

 

Moduł VII

Spójny model zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywany przez największych managerów na świecie.

 1. Budowanie zespołów: dowiedz się jak wykorzystywać naturalne różnice między pracownikami i budować zespoły osiągające ponadprzeciętne wyniki.
 2. Doradztwo zawodowe, Pośrednictwo pracy i Coaching kariery: naucz się jak właściwie doradzać klientom w wyborze najlepszej firmy i pracy dla Nich.
 3. Projektowanie nowoczesnych ścieżek karier: poznaj zasady tworzenia nowoczesnych ścieżek karier prowadzących do wzrostu produktywności pracowników i osiągania długofalowego mistrzostwa w dowolnym zawodzie.
 4. Motywowanie pracowników: dowiedz się jak inspirować pracowników i kierować ludźmi zgodnie z tym co ich naprawdę motywuje.
 5. Szkolenia i rozwoju pracowników: dowiesz się jak przestać tracić pieniądze na nieefektywne szkolenia i umożliwiać pracownikom długofalowy rozwój zgodny z ich naturalnym potencjałem.
 6. Komunikacja i wpływ: opanuj efektywne strategie komunikacyjne ułatwiające proces przekonywania pojedynczych pracowników i całych zespołów.

 

Międzynarodowa Certyfikacja:

 

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówW dzisiejszym świecie bardzo istotne jest to, czy posiadasz dokumenty poświadczające Twoje umiejętności i uprawniające do wykorzystywania ich w swojej pracy – wiadomo, że skończone wyższe studia, MBA czy Certyfikaty dają ogromne możliwości większych zarobków, statusu i otwierają wiele nowych drzwi. Dlatego szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ to szkolenie Certyfikacyjne, którego ukończenie daje Tobie prawo do posługiwania się zaawansowanymi technologiami i narzędziami profilowania osobowości i diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom jego ukończenia.

 

Aby otrzymać Międzynarodowy Certyfikat: Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM) należy:

 • Ukończyć szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™;
 • Prawidłowo zadawać Meta Pytania i interpretować odpowiedzi z wykorzystaniem Kwestionariusza diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów).
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Przeprowadzenie 2 sesji diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania z 2 różnymi osobami oraz, przedstawienie raportu z sesji w formie audio lub video.

 

Gdzie, kiedy, wartość inwestycji:

 

We Wrocławiu, w dniach 27-28.02.2018 r.

W Warszawie, w dniach 27-28.03.2018 r.

We Wrocławiu, w dniach 24-25.04.2018 r.

Cena szkolenia: 2500 zł.

Cena szkolenia z 2 obiadami: 2600 zł.

Wartość szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe (skrypt, gotowe procedury i narzędzia organizatorskie, narzędzia diagnostyczne, dodatkowe ćwiczenia), Proces Certyfikacyjny, Certyfikat oraz catering (kawa, herbata, soki, woda, słodycze).

Z uwagi na zaawansowaną i bogatą merytorycznie treść szkolenia, dbałość o komfort uczestników i praktyczny wymiar szkolenia liczba uczestników szkolenia Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników jest ściśle ograniczona i jest to warunek nienegocjowalny.

Wypełnij poniższy formularz i sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca!

Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników- Formularz zgłoszeniowy

 

Twoje imię (wymagane)

Twoje nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

NIP (wymagane)

Ulica i numer domu (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Telefon (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Uwagi

Obrazek
captcha

Przepisz kod z obrazka

 

3 formy szkolenia Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników (TM)

 

Certyfikowane szkolenia Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ oferujemy w 3 dostępnych Programach:

 

Program #1 – 2-dniowe Certyfikowane szkolenie stacjonarne.

Aby wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym wejdź na stronę:

http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/rekrutacja-pracownikow-szkolenie-selekcja-szkolenia/

i zapisz się TERAZ!

 

Program #2 – 2-dniowe Certyfikowane szkolenie online na żywo.

Certyfikowane szkolenia online na żywo to doskonała inwestycja dla Właścicieli firm, Dyrektorów, Managerów, Specjalistów HR, Doradców zawodowych, Pośredników pracy, Coachów i wszystkich osób z ograniczonym budżetem czasu, którzy z uwagi na swoje zadania i obowiązki nie mogą zaangażować 2 pełnych dni, by uczestniczyć w stacjonarnych szkoleniach z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™. Biorąc udział w szkoleniu online na żywo oszczędzasz ponad 50% kosztów szkolenia stacjonarnego.

Aby wziąć udział w szkoleniu online na żywo wejdź na stronę:

http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/szkolenia-skuteczna-rekrutacja-i-selekcja-pracownikow

i zapisz się TERAZ!

 

Program #3 – Certyfikowane szkolenie video dostępne online.

Szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ w formie video to 38 zaawansowanych szkoleń + narzędzia organizatorskie i diagnostyczne. Z uwagi na to, że całe szkolenie dostępne jest online – inwestując zaledwie 1270 zł każda firma może udostępnić to szkolenie wybranym bądź wszystkim swoim pracownikom. Oznacza to, że każda firma bez względu na wielkość może przeszkolić wszystkich swoich pracowników z zaawansowanych narzędzi i technik profilowania osobowości, diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania i przewidywania zachowań pracowników w środowisku pracy inwestując zaledwie 1270 zł.

Aby uzyskać dostęp do szkolenia video wejdź na stronę:

http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/meta-rekrutacja-i-meta-selekcja-pracownikow-szkolenie-online/

i zainwestuj w szkolenie TERAZ!

 

Szkolenia zamknięte

Zaawansowane szkolenia z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ oferujemy również w wersji zamkniętej, dedykowanej dla konkretnego klienta.

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania szczegółowych potrzeb danej organizacji.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji napisz do nas na adres: biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl

Jeśli potrzebujesz porozmawiać osobiście to dodatkowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu 71 728-14-55 lub +48 603-46-81-46

 

 

One Response to “Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników”

 • Tomasz:
  8 listopada 2013 o 12:43

  Świetna strona, gratuluję znajomości tematu.

  pozdrawiam
  Tomasz

Leave a Reply


+ 4 = ten

Szkoliliśmy managerów z 6 krajów:
Darmowe szkolenie video
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne szkolenie video:Aby je otrzymać, wypełnij poniższy formularz:
Imię:
Subskrybuj Stronę
Subskrybuj stronę i otrzymuj mnóstwo darmowych materiałów!

Subskrybuj stronę przez RSS

Co to jest RSS?

Facebook Twitter Blip

Najbliższe szkolenia
Testimonials

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

We współczesnym Internecie można znaleźć mnóstwo portali, stron, informacji i porad na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy, specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Niestety nie zawsze są...

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Warsztat trenerski oraz praktyczne doświadczenie Przemysława Waltera pozwalają wprowadzać na polski rynek najskuteczniejsze narzędzia i strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz własną karierą zawodową.
Polecam jego szkolenia wszystkim managerom, specjalistom i...

dr Jolana Jasińska
Adiutkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

więcej

Ałła Witwicka-Dudek

Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek
Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Publikacje naszych trenerów
Publikacje naszych trenerów
Premium Wordpress Plugin