Formularz email


Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna pracowników

 

Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna pracowników – wady i zalety stosowania form i źródeł rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników na wakujące stanowiska może być dokonywana poprzez sposoby czyli formy i źródła rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej pracowników.

Każdy ze sposobów rekrutacji pracowników ma potencjalne swoje zalety i ograniczenia.

Trudno jednoznacznie preferować jeden sposób rekrutacji pracowników. Dlatego konkretna decyzja o wyborze kandydata powinna być podjęta po rzetelnej Meta analizie stanowiska pracy TM i określeniu wymagań osobowych zawartych w Meta Profilu Kompetencyjnym TM.

Różne firmy mogą, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują (np. posiadanie rezerwy kadrowej, tempa rozwoju, tradycji, klimatu organizacyjnego itd.) stosować rozmaite preferencje. Tak więc, w dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach, przy racjonalnie prowadzonej funkcji personalnej i planowaniu karier pracowniczych, istnieje uzasadniona podstawa obsady stanowisk kierowniczych (wyższych) własną kadrą.

Sposoby rekrutacji pracowników:

Rekrutacja zewnętrzna pracowników: Zalety

szerokie pole wyboru, kandydaci „bez przeszłości”, zaspokojenie potrzeby zatrudnienia nowego rodzaju specjalisty, nowe kwalifikacje, świeże spojrzenie na firmę, mniejszy konflikt pomiędzy zatrudnionymi, rozładowuje napięcia, nowe postawy, kultura, styl pracy, „kometa kadrowa”, brak uwikłania się w stosunki nieformalne, zatrudniany według rzeczywistych potrzeb, a nie po to, by komuś dać pracę, szansa zmiany charakteru firmy

Rekrutacja zewnętrzna pracowników: Wady

znaczne koszty, duże ryzyko błędu, kłopoty z adaptacją, trudno rozpoznać rzeczywisty potencjał kandydata, możliwość braku współpracy z pracownikami wewnętrznymi, którzy mieli być na danym stanowisku, duża fluktuacja, ewentualne zwolnienia innych pracowników, wymaga zwiększonego czasu, by pracownik efektywnie zaczął pracować, blokowanie awansu pracownikom wewnętrznym

Rekrutacja wewnętrzna pracowników: Zalety

znany jest pracownik, znane są też jego zalety i wady, jego sposób pracy, pobudza motywująco i działa na morale, sygnał do rozwoju dla pracowników, niskie koszty, krótki czas podjęcia pracy na stanowisku, nie zwiększa się liczba zatrudnionych, znana jest dotychczasowa ocena pracownika, łatwość w oszacowaniu jego rzeczywistego potencjału zawodowego, lojalność wobec firmy wywołuje przywiązanie

Rekrutacja wewnętrzna pracowników: Wady

kierownicy mogą być uprzedzeni do tych osób, błędy w ocenie przydatności pracownika, zawężenie wyboru do obecnego potencjału kadrowego i niemożność wprowadzenia na szerszą skalę zmian, zakłócone stosunki pracy, zawiść, kultywowane stare nawyki, doświadczenia i błędy, powstawanie klik, brak rozwoju, „zaślepienie zakładem”, brak autorytetu formalnego nowego szefa, duże koszty szkoleń

 

W sytuacji istnienia wadliwej polityki kadrowej i braku odpowiednich rezerw wykorzystywana jest głównie rekrutacja zewnętrzna pracowników. Także stan kryzysowy firmy oraz paraliżujące działalność konflikty kierują uwagę w stronę źródeł zewnętrznych rekrutacji pracowników w celu licznej wymiany kadry, zwłaszcza na szycie organizacji . Tej ostatniej sytuacji może towarzyszyć zjawisko „komety kadrowej”, polegające na ściąganiu przez nowego szefa firmy ludzi, z którymi zetknął się w swojej karierze i których darzy zaufaniem.

W praktyce więc nie można się ograniczać do jednego źródła rekrutacji pracowników, grozi to bowiem w dłuższym przedziale czasu przykrymi konsekwencjami. Dlatego w dobrze zarządzanych przedsiębiorstwach trzeba korzystać z obu omawianych sposobów rekrutacji pracowników, przy czym 2/3 stanowisk kierowniczych ogółem oraz ¾ stanowisk w kierownictwie naczelnym należy obsadzać kandydatami wewnętrznymi w ramach rekrutacji wewnętrznej pracowników.

Wydaje się jednak, iż w przypadku zbliżonego poziomu kwalifikacji kandydaci z wewnątrz powinni mieć pierwszeństwo przed tymi z zewnątrz. Przemawia za tym głównie oddziałujące motywacyjnie i podbudowujące moralnie poczucie awansu w odniesieniu do osoby awansowanej, a także współpracowników. Ten wzgląd powoduje, iż wiele firm z krajów zachodnich zdecydowanie preferuje wewnętrzne sposoby rekrutacji pracowników.

 

Jeśli uważasz, że Twoi przyjaciele lub znajomi powinni zapoznać się z tym materiałem i dowiedzieć się czym jest rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna pracowników, to pomóż nam do nich dotrzeć. Możesz pomóc nam wykorzystując, któryś z poniższych narzędzi, by przekazać tą informację dalej.

 Dowiedz się więcej co najlepsi Managerowie robią inaczej!

  • Zaawansowane narzędzia, formy i źródła i rekrutacji pracowników.
  • Najskuteczniejsze techniki selekcji pracowników.
  • Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników – dobór oparty na najważniejszym z kryteriów.

Leave a Reply


* 1 = seven

Darmowe szkolenie video
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne szkolenie video:Aby je otrzymać, wypełnij poniższy formularz:
Imię:
Subskrybuj Stronę
Subskrybuj stronę i otrzymuj mnóstwo darmowych materiałów!

Subskrybuj stronę przez RSS

Co to jest RSS?

Facebook Twitter Blip

Najbliższe szkolenia
Testimonials

Warsztat trenerski oraz praktyczne doświadczenie Przemysława Waltera pozwalają wprowadzać na polski rynek najskuteczniejsze narzędzia i strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz własną karierą zawodową.
Polecam jego szkolenia wszystkim managerom, specjalistom i...

dr Jolana Jasińska
Adiutkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

więcej

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

We współczesnym Internecie można znaleźć mnóstwo portali, stron, informacji i porad na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy, specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Niestety nie zawsze są...

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Ałła Witwicka-Dudek

Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek
Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Publikacje naszych trenerów
Publikacje naszych trenerów
Premium Wordpress Plugin