Formularz email


Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™

 

Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ — Szkolenie on-line.

Poznaj sprawdzone rozwiązania i narzędzia diagnozowania talentów bez testów i naucz się jak zatrudniać, pozyskać zaangażowanie i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników!

Najbliższa edycja: 10-11.03.2018 r

 

 

Wstęp:

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówSzkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ w formie on-line na żywo, to pierwszy w Polsce tak kompleksowy, zindywidualizowany i zaawansowany Program rozwoju kompetencji w obszarze profilowania osobowości, diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) bez używania testów oraz zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników.

Wielu profesjonalistów chce poznać proces i narzędzia Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ i pyta nas kiedy Certyfikowane szkolenie odbędzie się w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku czy Poznaniu, ponieważ nie mogą uczestniczyć w szkoleniu w Warszawie czy Wrocławiu.

Teraz możesz poznać skuteczny proces Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ i nauczyć się jak zatrudniać, pozyskiwać zaangażowanie i zatrzymywać w firmie najbardziej utalentowanych pracowników gdziekolwiek jesteś – w zaciszu swojego domu lub gabinetu!

Szkolenie zostało zaprojektowane na specjalne zamówienie dyrektorów, managerów, specjalistów, konsultantów, doradców i tych wszystkich profesjonalistów, którzy z różnych przyczyn nie mogą poświęcić 2 pełnych dni, by uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™.

Z uwagi na to, że całe szkolenie odbywa się w formie on-line na żywo, nie musisz wyruszać w drogę, nie musisz tracić czasu na dojazdy, wreszcie nie musisz ponosić dodatkowych kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia – weź udział w Programie w komfortowych warunkach w zaciszu Twojego domu lub gabinetu!

 

Szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ w formie on-line na żywo obejmuje:

 

 1. 2 zaawansowane szkolenia on-line na żywo.
 2. Materiały Szkoleniowe.
 3. Gotowe do natychmiastowego zastosowania narzędzia organizatorskie i diagnostyczne.
 4. Indywidualna Sesja Executive Coachingu w formie Action Learning.
 5. Dostęp do 24 szkoleń video z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™.
 6. Dostęp do szkolenia video: Meta Pytania ™ w Praktyce Biznesowej – Oryginalne nagranie procesu diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów).
 7. Proces Międzynarodowej Certyfikacji.
 8. Międzynarodowy Certyfikat.

 

Wartość 2-dniowego Certyfikowanego szkolenia stacjonarnego z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ to 2270 zł!

Teraz Ty możesz oszczędzić 1170 zł biorąc udział w szkoleniu on-line na żywo.

 

 

Kto najbardziej skorzysta z uczestnictwa w szkoleniu?

 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 

 • Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówJesteś Właścicielem firmy, Dyrektorem, Managerem, Specjalistą i chcesz nauczyć się jak podejmować prawidłowe decyzje o zatrudnianiu, awansowaniu i rozwoju pracowników, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i zmaksymalizować osiąganie celów indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych.
 • Jesteś Rekruterem, Head Hunterem, Specjalistą HR i chcesz opanować kompletny proces profilowania osobowości, diagnozowania potencjału kandydatów oraz przyciągania i zatrudniania najbardziej dopasowanych pracowników.
 • Jesteś Doradcą zawodowym, Pośrednikiem pracy, Terapeutą, Nauczycielem, Coachem i chcesz nauczyć się jak diagnozować potencjał swoich klientów, pomagać im zyskać właściwą Samoświadomość i skutecznie doradzać im w wyborze najlepszej firmy i pracy dla Nich.
 • Jesteś Liderem i chcesz właściwie dobierać osoby do zespołu i efektywnie wykorzystywać różnice między ludźmi, by maksymalizować produktywności i osiąganie założonych celów.
 • Jesteś Profesjonalistą, który chce zdiagnozować swoje Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) i nauczyć się jak osiągać bezpośredni wpływ w każdej dziedzinie życia wykorzystując swój naturalny potencjał.

 

Program szkolenia:

 

Szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ w formie on-line uczy najbardziej zaawansowanych narzędzi diagnozowania potencjału pracowniczego oraz stwarza unikalne, pełne szacunku środowisko służące pogłębianiu i rozwoju kompetencji w obszarze skutecznej rekrutacji i selekcji, awansowania i rozwoju pracowników.

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówNasze szkolenia w formie on-line na żywo gwarantują taką samą jakość merytoryczną oraz interakcję trener-uczestnik oraz uczestnik-trener jak szkolenia stacjonarne.

Każde szkolenie to porcja niezwykle praktycznej wiedzy, umiejętności i narzędzi podanych z wykorzystaniem zarówno elementów audio jak również video. Uzyskasz dostęp do Wirtualnej Sali szkoleniowej z wykorzystaniem światowej klasy oprogramowania do nauczania na odległość. Twój trener będzie używać prezentacji online, filmów video, ankiet, case study, dyskusji grupowych, aby przekazać Tobie te same kluczowe punkty które poruszane są w ramach szkolenia stacjonarnego.

Elastyczność naszej Platformy szkoleniowej umożliwia interakcje między trenerem, a każdym uczestnikiem dokładanie tak samo jak jak w szkoleniu stacjonarnym!

Całe szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ w formie on-line to V wyjątkowych modułów szkoleniowych na które składają się: 2 zaawansowane szkolenia on-line na żywo, Twoja praktyka i proces wdrażania poznanych narzędzi i technik w Twojej organizacji, Indywidualna Sesja Executive Coachingu w formie Action Learning oraz Proces Certyfikacji.

 

Moduł I – Wprowadzenie do procesu profilowania osobowości, diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania oraz przewidywania zachowań pracowników w środowisku pracy.

 

Moduł I to 3-godzinne, intensywne i niezwykle praktyczne szkolenie on-line na żywo.

W tym Module poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 

 1. Dlaczego czołowi managerowie i specjaliści na świecie diagnozują Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty)?
 2. Charakterystyka najlepszych pracowników, których w pierwszej kolejności powinna zatrudniać każda organizacja.
 3. 3 krytyczne błędy rekruterów, które sprawiają, że aż 80% pracowników pracuje dzisiaj w niewłaściwych firmach lub na niewłaściwych stanowiskach pracy.
 4. Czym różnią się umiejętności od Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów)?
 5. Zasady zatrudniania, awansowania i rozwoju pracowników wykorzystywane przez czołowe firmy na świecie.
 6. Przegląd najskuteczniejszych pytań selekcyjnych, od pytań biograficznych, sondujących po hipotetyczne i odwołujące się do zachowań.
 7. Określenie zalet i wad każdego typu pytań.
 8. Wartość predykcyjna i użyteczność poszczególnych pytań rekrutacyjnych, w procesie oceny kompetencji i diagnozowania potencjału pracowniczego.
 9. Praktyczne wykorzystywanie najskuteczniejszych pytań rekrutacyjnych w procesie selekcji pracowników.
 10. Przegląd teorii osobowości.
 11. Jak definiują Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) czołowi managerowie i specjaliści na świecie?
 12. Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) i ich wpływ na procesy myślenia, oceny, komunikacji, motywacji i zachowania pracowników w środowisku pracy.
 13. Przegląd najskuteczniejszych metod i technik rekrutacji i selekcji pracowników.
 14. Kompletna procedura Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™.
 15. Wybór i optymalizacja metod i technik Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ w zależności od wymagań osobowych stanowiska pracy.

 

Moduł II – Praktyczne ćwiczenia: Skuteczne profilowanie osobowości, diagnozowanie Wewnętrznych Wzorców Zachowania i przewidywanie zachowania pracowników w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości.

 

Moduł II to 3-godzinne, intensywne i niezwykle praktyczne szkolenie on-line na żywo.

W tym Module poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 

 1. Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówCharakterystyka 48 Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów).
 2. Meta Pytania (TM) – specjalnie zaprojektowany zestaw pytań rekrutacyjnych, umożliwiający profilowanie osobowości i diagnozowanie Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości.
 3. Wzorce identyfikacji Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) – Zasady interpretowania odpowiedzi umożliwiające trafne profilowanie osobowości oraz diagnozę Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w trakcie zwykłej konwersacji, dowolnej rozmowy z pracownikiem czy specjalnie przeprowadzonemu procesowi rekrutacji i selekcji pracowników.
 4. Zaawansowane symulacje diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w procesie Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników.
 5. Zastosowanie Analizy Predykatów (TM) do diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) w dokumentach aplikacyjnych.
 6. Zastosowanie Analizy Predykatów (TM) do diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) podczas zwykłej konwersacji z kandydatem lub pracownikiem.
 7. Zastosowanie Ukrytej Analizy Predykatów (TM) do diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) na odległość, na długo zanim spotkamy się z kandydatem lub pracownikiem podczas formalnego procesu rekrutacji i selekcji pracowników.
 8. Spójny model zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywany przez największych managerów na świecie:
 • Budowanie zespołów: dowiedz się jak wykorzystywać naturalne różnice między pracownikami i budować zespoły osiągające ponadprzeciętne wyniki.
 • Doradztwo zawodowe, Pośrednictwo pracy i Coaching kariery: naucz się jak właściwie doradzać klientom w wyborze najlepszej firmy i pracy dla Nich.
 • Projektowanie nowoczesnych ścieżek karier: poznaj zasady tworzenia nowoczesnych ścieżek karier prowadzących do wzrostu produktywności pracowników i osiągania długofalowego mistrzostwa w dowolnym zawodzie.
 • Motywowanie pracowników: dowiedz się jak inspirować pracowników i kierować ludźmi zgodnie z tym co ich naprawdę motywuje.
 • Szkolenia i rozwoju pracowników: dowiesz się jak przestać tracić pieniądze na nieefektywne szkolenia i umożliwiać pracownikom długofalowy rozwój zgodny z ich naturalnym potencjałem.
 • Komunikacja i wpływ: opanuj efektywne strategie komunikacyjne ułatwiające proces przekonywania pojedynczych pracowników i całych zespołów.

 

Moduł III – Profilowanie osobowości i diagnozowanie Wewnętrznych Wzorców Zachowania w praktyce.

 

Ponieważ szkolenie to ma nade wszystko praktyczny charakter w tym Module zaczniesz wykorzystywać poznane narzędzia i techniki w swojej organizacji. Na tym etapie będziesz Profilować osobowość i diagnozować Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) 2 wybranych osób.

 

Moduł IV– Indywidualna sesja Executive Coachingu w formie Action Learning (dla uczestników, którzy wybrali Pakiet Professional lub VIP)

 

Moduł IV to wyjątkowa okazja w której pracujesz indywidualnie z trenerem prowadzącym. Moduł ten odbywa się w formie Executive Coachingu on-line  prowadzonego metodą Action Learning. W tym Module będziesz zadawał pytania, dzielił się swoimi spostrzeżeniami oraz wyzwaniami przed którymi stoisz w firmie, a Coach będzie aktywnie udzielał Tobie wsparcia oraz pomocy. W tym Module będziesz miał niepowtarzalną okazję uzyskać fachowe wsparcie oraz doradztwo w procesie implementacji poznanych narzędzi i technik w swojej organizacji. Dodatkowo będziesz indywidualnie rozwijał umiejętności profilowania osobowości, diagnozowania Wzorców zachowania (Talentów) i przewidywania zachowań pracowników w środowisku pracy.

 

Moduł V: Międzynarodowa Certyfikacja:

 

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracownikówW dzisiejszym świecie bardzo istotne jest to, czy posiadasz dokumenty poświadczające Twoje umiejętności i uprawniające do wykorzystywania ich w swojej pracy – wiadomo, że skończone wyższe studia, MBA czy Certyfikaty dają ogromne możliwości większych zarobków, statusu i otwierają wiele nowych drzwi. Dlatego szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ w wersji on-line to szkolenie Certyfikacyjne, którego ukończenie daje Tobie prawo do posługiwania się zaawansowanymi technologiami i narzędziami profilowania osobowości i diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Aby otrzymać Międzynarodowy Certyfikat: Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of EmployeesTM należy:

 

 • Ukończyć szkolenie on-line Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™;
 • Prawidłowo zadawać Meta Pytania i interpretować odpowiedzi z wykorzystaniem Kwestionariusza diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów).
 • Przejść i zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny. Przeprowadzenie 2 sesji diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania z 2 różnymi osobami oraz, przedstawienie raportu z sesji w formie audio lub video.

 

Jaka jest logistyka szkolenia:

 

Wszystkie moduły szkolenia prowadzi Przemysław Walter – Międzynarodowy Coach, Trener i Konsultant Zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych w Katedrze Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jak będziemy pracowali?

 

Zaprojektowaliśmy to szkolenie tak, aby dać Tobie najbardziej kompleksowy, zindywidualizowany oraz zaawansowany Program rozwoju kompetencji managerskich, który znacznie przekracza to co oferują dziś tradycyjne szkolenia z rekrutacji i selekcji pracowników.

Jak często uczestniczyłeś w szkoleniach po których wracałeś do pracy i potrzebowałeś wsparcia, rady, podpowiedzi, aby wdrożyć poznane metody w swojej organizacji?

Naszym celem jest, abyś z powodzeniem wdrożył poznane narzędzia i techniki w swojej organizacji z pożytkiem dla Siebie, innych i całej Twojej firmy.

Oto kilka szczegółów jak będziemy razem pracowali:

badanie potencjału pracownikówPo rejestracji otrzymasz od nas specjalny link do Wirtualnej Sali szkoleniowej w której będziemy uczyli się jak skutecznie profilować osobowość, diagnozować Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) i przewidywać zachowania pracowników w środowisku pracy bez używania testów i kwestionariuszy osobowości. Tutaj zdobędziesz potrzebną wiedzę, umiejętności oraz narzędzia. Otrzymasz również pomoc, wsparcie oraz wszystkie odpowiedzi na swoje pytania, aby z sukcesem wdrożyć poznane narzędzia w swojej firmie.

W trakcie szkoleń będziesz otrzymywać zadania do wykonania, które ugruntują zdobywaną wiedzę i pozwolą Tobie skutecznie wdrożyć nabyte umiejętności i rozwiązania w Twojej organizacji.

W trakcie całego szkolenia będziesz brał udział w 2 zaawansowanych szkoleniach on-line na żywo, Indywidualnej sesji Executive Coachingu w formie Action Learning oraz osobiście zdiagnozujesz Wewnętrzne Wzorce Zachowania (Talenty) co najmniej 2 osób.

 

Plan poszczególnych szkoleń i sesji znajdziesz poniżej, dlatego możesz już zarezerwować te daty w swoim kalendarzu:

 

Moduł I – Szkolenie on-line na żywo – Wprowadzenie do procesu profilowania osobowości, diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania oraz przewidywania zachowań pracowników w środowisku pracy.

Forma: Szkolenie on-line na żywo

Data: 10.03.2018 r.  Godzina: 09.00 – 12.00

 

Moduł II – Praktyczne ćwiczenia: Skuteczne profilowanie osobowości, diagnozowanie Wewnętrznych Wzorców Zachowania i przewidywanie zachowania pracowników w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości.

Forma: Szkolenie on-line na żywo

Data: 11.03.2018 r. Godzina: 09.00 – 12.00

 

Moduł III – Diagnozowanie talentów 2 wybranych osób w praktyce

Data: 0d 11.03.2018 r.

 

Moduł IV – Sesja Executive Coachingu

Forma: Indywidualna Sesja Executive Coachingu w formie on-line na żywo

Data: Do uzgodnienia

Godzina: Do uzgodnienia

Czas trwania: 1 h

 

Moduł V – Proces Certyfikacyjny i Certyfikat

Data: Natychmiast po zdiagnozowaniu Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) 3 wybranych osób i przedstawieniu Raportu.

Wartość Inwestycji:

 

Program Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników w formie on-line oferujemy w 3 dostępnych Pakietach:

 

Pakiet Standard:

W skład Pakietu wchodzą:

 • 2 intensywne szkolenia on-line
 • Materiały szkoleniowe
 • Narzędzie organizatorskie i diagnostyczne
 • Proces Certyfikacji
 • Certyfikat

Wartość inwestycji w Pakiecie Standard: 1470 – zł


Pakiet Professional:

W skład Pakietu wchodzą:

 • 2 intensywne szkolenia on-line
 • Materiały szkoleniowe
 • Narzędzie organizatorskie i diagnostyczne
 • Sesja Executive Coachingu w formie Action Learning
 • Proces Certyfikacji
 • Certyfikat

Wartość inwestycji w Pakiecie Professional: 1870 zł

 

Pakiet VIP:

W skład Pakietu wchodzą:

 • 2 intensywne szkolenia on-line
 • Materiały szkoleniowe
 • Narzędzie organizatorskie i diagnostyczne
 • Sesja Executive Coachingu w formie Action Learning
 • Dostęp do 24 szkoleń video Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników (wartość rynkowa 870 zł)
 • Dostęp szkolenia video: Meta Pytania ™ w Praktyce Biznesowej – Oryginalne nagranie procesu diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talentów) (wartość rynkowa 299 zł)
 • Proces Certyfikacji
 • Certyfikat

Wartość inwestycji w Pakiet VIP: 2300 zł

 

Dodatkowe zniżki dla każdego kolejnego uczestnika.

Przy zgłoszeniu 2 i 3 osób – 2 i 3 osoba 10% taniej.

Przy zgłoszeniu 4 osób – 4 osoba 20% taniej.

Przy zgłoszeniu 5 i więcej osób – 5 osoba i każda kolejna 30% taniej.

 

Z uwagi na zaawansowaną i bogatą merytorycznie treść szkolenia, dbałość o komfort uczestników i praktyczny wymiar Programu, liczba uczestników, która może wziąć w nim udział jest limitowana do 10 osób.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń dlatego wypełnij poniższy formularz i zapisz się teraz!

Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników- Formularz zgłoszeniowy

 

Pakiet (wymagane)

Twoje imię (wymagane)

Twoje nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

NIP

Ulica i numer domu (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dodatkowe informacje

 

Certyfikowane szkolenia Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ oferujemy w 3 dostępnych Programach:

 

Program #1 – 2-dniowe Certyfikowane szkolenie stacjonarne.

Aby wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym wejdź na stronę:

http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/rekrutacja-pracownikow-szkolenie-selekcja-szkolenia/

i zapisz się TERAZ!

 

Program #2 – 2-dniowe Certyfikowane szkolenie online na żywo.

Certyfikowane szkolenia online na żywo to doskonała inwestycja dla Właścicieli firm, Dyrektorów, Managerów, Specjalistów HR, Doradców zawodowych, Pośredników pracy, Coachów i wszystkich osób z ograniczonym budżetem czasu, którzy z uwagi na swoje zadania i obowiązki nie mogą zaangażować 2 pełnych dni, by uczestniczyć w stacjonarnych szkoleniach z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™. Biorąc udział w szkoleniu online na żywo oszczędzasz ponad 50% kosztów szkolenia stacjonarnego.

Aby wziąć udział w szkoleniu online na żywo wejdź na stronę:

http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/szkolenia-skuteczna-rekrutacja-i-selekcja-pracownikow

i zapisz się TERAZ!

 

Program #3 – Certyfikowane szkolenie video dostępne online.

Szkolenie Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników ™ w formie video to 38 zaawansowanych szkoleń + narzędzia organizatorskie i diagnostyczne. Z uwagi na to, że całe szkolenie dostępne jest online – inwestując zaledwie 1270 zł każda firma może udostępnić to szkolenie wybranym bądź wszystkim swoim pracownikom. Oznacza to, że każda firma bez względu na wielkość może przeszkolić wszystkich swoich pracowników z zaawansowanych narzędzi i technik profilowania osobowości, diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania i przewidywania zachowań pracowników w środowisku pracy inwestując zaledwie 1270 zł.

Aby uzyskać dostęp do szkolenia video wejdź na stronę:

http://www.metarekrutacjaiselekcja.pl/meta-rekrutacja-i-meta-selekcja-pracownikow-szkolenie-online/

i zainwestuj w szkolenie TERAZ!

 

Szkolenia zamknięte

Zaawansowane szkolenia z Meta Rekrutacji i Selekcji Pracowników ™ oferujemy również w wersji zamkniętej, dedykowanej dla konkretnego klienta.

Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania szczegółowych potrzeb danej organizacji.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji napisz do nas na adres: biuro@MetaRekrutacjaiSelekcja.pl

Jeśli potrzebujesz porozmawiać osobiście to dodatkowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu 71 728-14-55 lub +48 603-46-81-46

 

 Dowiedz się więcej co najlepsi Managerowie robią inaczej!

 • Zaawansowane narzędzia, formy i źródła i rekrutacji pracowników.
 • Najskuteczniejsze techniki selekcji pracowników.
 • Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników – dobór oparty na najważniejszym z kryteriów.

Leave a Reply


two + 4 =

Darmowe szkolenie video
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne szkolenie video:Aby je otrzymać, wypełnij poniższy formularz:
Imię:
Subskrybuj Stronę
Subskrybuj stronę i otrzymuj mnóstwo darmowych materiałów!

Subskrybuj stronę przez RSS

Co to jest RSS?

Facebook Twitter Blip

Najbliższe szkolenia
Testimonials

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

We współczesnym Internecie można znaleźć mnóstwo portali, stron, informacji i porad na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy, specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Niestety nie zawsze są...

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Warsztat trenerski oraz praktyczne doświadczenie Przemysława Waltera pozwalają wprowadzać na polski rynek najskuteczniejsze narzędzia i strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz własną karierą zawodową.
Polecam jego szkolenia wszystkim managerom, specjalistom i...

dr Jolana Jasińska
Adiutkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

więcej

Ałła Witwicka-Dudek

Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek
Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Publikacje naszych trenerów
Publikacje naszych trenerów
Premium Wordpress Plugin